Wednesday, March 8, 2017

•akylóza

•akylóza [rec.], ankyhsis — ztuhlost kloubní, vznikající jako následek poraněni nebo onemocnění kloubu.

Deník pokladní

deník pokladní, účetní kniha, v níž se podle účetních dokladů zapisují účetní případy v časovém uspořádání.

Tuesday, March 7, 2017

Brontěová

Brontěová [-ty-] Emily (Jane). 1818 až 1848, angl. real, spisovatelka, sestra Anny a Charlotty B. Její román Na Větrné hůrce, příběh vášnivých lásek a nenáviNti. patři k největším v angl.

Armstrong

Armstrong [ár-] Louis, 1900-1971, zvaný Satchmo, amer. černošský trum-petísta, zpěvák, dirigent a skladatel; hl. představitel neworleánského džezu. Armstrong [ár-] Nejí Alden. *1930, amer. kosmonaut. Účastník letu Ge-mini 8, velitel Apolla 11; jako první člověk vstoupil na Měsíc (21.7. 1969 ve 3 h 56 min). Nyní univ. profesor. Arnauld [-no-] Antoine, 1612 — 1694, zvaný Velký A., fr. učenec a teolog, stoupenec jansenismu; autor publikaci proti jezuitům.

Barone

Barone [-ró-] Enrico, 1859 — 1924, it. burž. ekonom. Zabýval se teorii hosp. rovnováhy, kterou hledal pomoci mat. mezních veličin.

Vše odborového svazu

vše odborového svazu, — krize v KSČ 2. 10. 1933 Henlein vydal

Cytotaxooomie

cytotaxooomie [řec.], směr moderní taxonomie; klade při třídění organismů důraz na počet chromozómů a na cytologické vlastnosti.