Sunday, March 5, 2017

5 let. Jedinou polit

5 let. Jedinou polit, stranou je Fronta národního osvobození, pod jejímž vedením pracují všechny spol. a odborové organizace, např. Jednotný svaz alžírských pracujících. Národní svaz alžírských zemědělců. - Adm. se A. člení na 15 vilájetů (dříve departementů).

No comments:

Post a Comment