Thursday, March 2, 2017

Bassermann Albert

Bassermann Albert, 1867—1952, něm. div. a film. herec; člen Brahmova (1899-1909) a Reinhardtova (1909 až 1915) souboru. Role: Mefistofeles (Goethe, Faust). Od 1934 ve Švýcarsku, od 1939 v USA.

No comments:

Post a Comment