Thursday, March 2, 2017

Dimaj

Dimaj, lat. Danubius, něm. Donau, mad. Duna, srbch. a bulh. Dunav, rumunský Dunárea — ř. v Evropě, 2850 km dlouhá, povodí 817000 km2. Vzniká soutokem ř. Brege a Brigách ve Schwarzwaldu (NSR), protéká Rakouskem, ČSSR(172 km dlouhý úsek), Maďarskem, Jugoslávií, Rumunskem, na dolním toku tvoří část hranice Rumunska s Jugoslávií, s Bulharskem a SSSR. V deltě (asi 4300 km2) do Černého moře se D. dělí na rameno Sulinské, Svatojiřské a Kilijské; stř. roč. průtok v ústí (Sulina) je 6430 m3. . s-1. Splavný od Ulmu (2583 km), pro větší lodě ód Řezná (2379 km), pro nám. lodě do Bráily. Evr. vodní cesta, plavbu řídí Dunajská komise. D. je spojen průplavem s Rýnem (přes Mohan). Největší hydroelektrárna v Železných vratech na hranicích jug.-rumunských. V.t. tabulka Hlavní přítoky Dunaje.

No comments:

Post a Comment