Tuesday, March 7, 2017

Brontěová

Brontěová [-ty-] Emily (Jane). 1818 až 1848, angl. real, spisovatelka, sestra Anny a Charlotty B. Její román Na Větrné hůrce, příběh vášnivých lásek a nenáviNti. patři k největším v angl.

No comments:

Post a Comment